Lista mea de bloguri

Vand cd-ul metoda limonero in terapia tulburarilor de limbaj

Metoda reduce agitatia psihomotorie,mareste IQ-ul,dezvolta limbajul,atentia,memoria, sa.
Fara medicamente,fara ABA,fara costuri mari si fara eforturi deosebite.
Programele sant realizate pentru fiecare pacient in functie de structura lui bio-psiho- socio-culturala.
Pentru adultii cu afazie,balbaiala aceste softuri optimizeaza tratamentul clasic.
Naghi Dorel
tel 0749 237 637

Faceți căutări pe acest blog

Totalul afișărilor de pagină

miercuri, 22 august 2012

http://www.youtube.com/watch?v=PfEWKwsagkI&feature=related

vineri, 6 iulie 2012

duminică, 6 februarie 2011

duminică, 30 ianuarie 2011

luni, 8 noiembrie 2010

Logoped,psihoterapeut,principal,avizat de MS,

Logoped,psihoterapeut,principal,avizat de MS,

tratez copii si adulti cu tuburari grave de vorbire.
Experienta clinica peste 25 de ani,folosec cele mai

moderne metode si ma deplasez in orice localitate

sau tara.Costul tratamentului este negociabil,si acce-
sibil persoanelor cu un salariu mediu.

Naghi Dorel ,psih,logoped principal,

Cluj-Napoca

tel 0749237637

vezi blog Http://naghidorel-naghidorel.blogspot.com

joi, 28 octombrie 2010

UN FEL DE STATUT AL LOGOPEDULUI

UN FEL DE STATUT AL LOGOPEDULUI
- PROIECT –

CAP. I. PRINCIPII GENERALE

ART. 1 - Profesia de logoped este organizată şi funcţionează autonom, în condiţiile legii şi poate fi practicată liber şi independent, în cabinete particulare sau în cadrul instituţiilor abilitate ( grădiniţe, şcoli generale, speciale, centre de plasament sau centre logopedice ).
ART. 2 - Profesia de logoped constă în observarea, evaluarea, explicarea, diagnosticarea, predicţia şi modificarea comportamentului verbal, prin aplicarea principiilor, metodelor şi procedeelor ştiinţifice în scopul prevenirii şi terapiei tulburărilor de limbaj. Prin tulburări de limbaj se înţeleg „toate abaterile de la limbajul normal, standardizat, de la manifestările verbale tipizate, unanim acceptate în limba uzuală, atât sub aspectul reproducerii cât şi al perceperii, începând de la dereglarea diferitelor componente ale cuvântului până la imposibilitatea totală de comunicare orală sau scrisă” ( M. Guţu, Curs de logopedie, 1975 ).
ART. 3 – Profesia de logoped presupune desfăşurarea următoarelor tipuri de activităţi : prevenirea tulburărilor de limbaj, diagnostic logopedic, terapie, consiliere şi consultanţă logopedică, optimizarea învăţării, propagandă logopedică, mentorat pt tinerii logopezi, cercetare etc.
ART: 4 - Asociaţia Naţională a Logopezilor din România prin intermediul asociaţiilor teritoriale componente asigură exercitarea calificată a profesiei de logoped, competenţa şi deontologia profesională, protecţia, demnitatea şi onoarea membrilor săi.
ART: 5 – Logopedul are dreptul de a-şi desăvârşi pregătirea profesională prin obţinerea, în cursul exercitării profesiei, a unor grade superioare, cum ar fi : logoped specialist şi logoped primar. Salarizarea creşte pe măsura acordării acestor grade superioare în condiţiile stabilite de lege.
ART: 6 - Logopedul este dator să păstreze secretul profesional cu privire la orice aspect al activităţii sale profesionale, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege. Datele obţinute de logoped în urma examinării pacienţilor ( nume, diagnostic ) sunt confidenţiale.

CAP: II - DOBÂNDIREA CALITĂŢII DE LOGOPED ÎN ROMÂNIA

2.1. CONDIŢIILE PRACTICĂRII PROFESIUNII DE LOGOPED

ART. 7 - Este considerat logoped cel care îndeplineşte următoarele condiţii :

Este cetăţean român şi are exerciţiul drepturilor civile şi politice.
Este licenţiat al facultăţilor de psihologie, psiho – pedagogie, pedagogie sau defectologie, cu examen de licenţă ( master, doctor ).
Este apt din punct de vedere medical şi psihologic pentru exercitarea profesiei.

2.2. CONDIŢIILE OBŢINERII GRADULUI DE LOGOPED SPECIALIST

ART. 8 – Gradul de logoped specialist se poate obţine în următoarele forme :

Logoped specialist clinician ( în policlinică );
Logoped specialist şcolar ( în şcoli );
Alte forme acreditate de Consiliul de administraţie a Asociaţiei logopezilor din România.


ART. 9 - După o activitate profesională de minimum 5 ani, în urma susţinerii unui examen de grad, organizat de consiliul de administraţie a asociaţiei teritoriale ( judeţene ) de care aparţine prin domiciliu, care să ateste competenţa în domeniul în care logopedul solicită numirea. Logopedul are dreptul la 2 examinări. În cazul în care nu obţine notele de promovare, nu mai poate obţine gradul de logoped specialist, decât după o perioadă de alţi 3 ani de practicare a profesiunii de logoped, după care are din nou dreptul să dea examen.

2.3. CONDIŢIILE PENTRU OBŢINEREA GRADULUI DE LOGOPED PRIMAR

ART. 10 - Gradul de logoped primar este o recunoaştere a valorii, experienţei şi pregătirii profesionale şi se obţine doar de către logopedul specialist, în următoarele condiţii :

După o practică profesională de 3 ani ca logoped specialist, în urma susţinerii unui examen de grad organizat de Asociaţia naţională a logopezilor din România, la Bucureşti. ( proba practică are relevanţă). Logopedul are dreptul la 3 examinări; dacă nu obţine notele de promovare nu poate obţine gradul de logoped principal.
Logopedul specialist poate susţine examenul de logoped principal după obţinerea doctoratului în logopedie sau a gradului I. Numai logopedul principal are dreptul de supervizare în domeniu.


CAP. III - DREPTURILE ŞI ÎNDATORIRILE LOGOPEDULUI

ART. 11 - Logopedul are dreptul de a alege şi de a fi ales în organele de conducere ale profesiunii sale.
ART. 12 - În scopul asigurării secretului profesional, actele şi lucrările aflate în cabinetul logopedului sunt inviolabile.
ART. 13 - Contactul între logoped şi clientul său nu poate fi stânjenit sau controlat direct sau indirect decât cu aprobarea prealabilă a logopedului respectiv. În cazul inspecţiilor speciale, al activităţilor susţinute la cercurile pedagogice sau comisii metodice, ori în cazul inspecţiei directorului unităţii unde lucrează logopedul ori dacă părintele copilului respectiv doreşte să vadă cum se lucrează cu el, preferabilă ar fi audio - vizualizarea înregistrării pe casetă a activităţii logopedice.
ART. 14 - În exercitarea profesiei logopezii sunt protejaţi de lege. Este vorba de părinţii care refuză terapia logopedică pentru copilul lor şi devin agresivi, dacă logopedul insistă asupra necesităţii ca şcolarul sau preşcolarul să beneficieze de terapie.
ART. 15 - Pentru activitatea profesională desfăşurată în cabinete individuale particulare sau în societăţi profesionale, logopedul are dreptul la onorariu şi la acoperirea tuturor cheltuielilor făcute în interesul clientului său. ( eventuale deplasări, materiale, etc. )
ART. 16 - Logopedul este dator să respecte codul deontologic profesional, prevederile statutului Asociaţiei logopezilor din România şi Regulamentul de funcţionare al asociaţiilor teritoriale.
ART. 17 – Logopedul răspunde disciplinar pentru nerespectarea prevederilor legale sau / şi ale statutului, pentru nerespectarea deciziilor obligatorii adoptate de organele de conducere ale Asociaţiei logopezilor, precum şi pentru orice fapte săvârşite în exercitarea profesiei, care prejudiciază onoarea şi prestigiul profesiei sau al instituţiei.

marți, 26 octombrie 2010

Metoda limonero in terapia autismului si a tulburarilor de limbaj

Metoda limonero in terapia autismului si a tulburarilor de limbaj
Metoda limonero este o metoda noua, moderna si foarte complexa. Aceasta imbina cunostiinte din medicina, psihologie, logopedie, pedagogie, si neurolingvistica. Tratamentul este chimioterapeutic,logopedic, psihoterapeutic si NLP pe un fond de mesaje sub si supraliminale binaurale.
Cum se procedeaza; se instaleaza niste softuri clinice in calculator dupa care urmeaza personalizarea acestora.In aceste softuri putem introduce material verbal in orice limba,de preferat sa folosim vocea mamei.Aceste softuri au programe pentru ADD/ADHD,QI,memmorie, invatare rapida,etc. Unele programe au rolul de relaxare altele contribuind chiar la instalarea somnului. In cazul unui handicap sever se recomanda folosirea unor medicamente naturiste .
Psihoterapia de sustinere este folosita permanent.
Cat costa;minim trei sedinte pe saptamana,durata uneia este de doua ore,pretul fiind de 50 lei sedinta.
Cum se realizeaza;intru in calculatorul d-stra (de la distanta), va instalez pogramele si monitorizez toata activitatea terapeutica.
Cum platiti;prin posta sau la banca. EXPERIENTA CLINICA 35 DE ANI . STUDII;PSIHOPEDAGOGIE SPECIALA,logoped principal,psihoterapeut (online mai nou)
Ultimul loc de munca ;Cluj Napoca Leaganul pentru copii(azi CONSILIUL JUDETEAN PTR PROTECTIA COPILULUI)
Numele; Naghi Dorel
Tel; 0749237637
Locatie; cluj,Tulcea,Campina.
Realizarea programului; va este necesar un calculator recent formatat , un microfon , casti(se pote realiza si fara casti), eventual o camera.
Cui se adreseaza;
copii cu autism,tulburari de vorbire precum si adultii cu balbaiala. ,
Durata trtamentului minim doua si maxim trei luni.